Jobs

Jobs

Teknisk sikkerhet

Assignment Description

Arbeid med teknisk sikkerhet i kundens prosjektportefølje med offshore (og evt. onshore) studie-, design og gjennomføringsprosjekter. Bør kunne jobbe med hele spekteret innen sikkerhet i design (teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og evt. ytre miljø). 

Bør ha bred og god kompetanse innen teknisk sikkerhetsdisiplinen (spesial-kompetanse innen teknisk sikkerhet kan veie positivt). 
Dette inkluderer tekniske sikkerhetssystemer, barrierer og performance standards ihht. NORSOK S-001, risikoanalyser og risikovurderinger, HAZID/HAZOP/SAFEOP, designgjennomganger, SIS/SIL, prosessikkerhet, beredskap, etc. 
Kompetanse innen arbeidsmiljø­vurderinger, støy & vibrasjoner, human factors/HMI, material­håndtering, pakkeoppfølging og ytremiljø er fordelaktig, men ikke absolutt krav.

  • utarbeidelse av designunderlag, detaljengineering og rapportering
  • gjennomføre analyser og vurderinger, utarbeide/sjekke/oppdatere dokumenter og tegninger 
  • bidra på og/eller lede risiko-/sikkerhetsgjennomganger og konstruksjonsgjennomganger 
  • rådgivning for andre engineeringdisipliner ifm. sikkerhetsutfordringer og -krav
  • multidisiplin samhandling i prosjekter og med kunder oppfølging av 3djepartsleveranser

Qualifications Required

  • BSc eller MSc innen relevant fagområde
  • Erfaring innen utførelse av studiearbeid, modifikasjonsprosjekter og/-eller vedlikeholds­prosjekter innen offshore engineering og design
  • Godt kjennskap til norsk (og internasjonale) regelverk og standarder 
  • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
  • Må være proaktiv og selvgående, ta initiativ og ta ansvar for sine (og Woods) leveranser, og være god på samhandling og kommunikasjon med andre disipliner og med kunden.

Duration ASAP - 2 år
Location Sandefjord, Oslo, Stavanger, Bergen


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord, Oslo, Stavanger, Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
56782

Published
30 aug 2022