Jobs

Jobs

Automasjons Ingeniør

Assignment Description

 • Dokument og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED
 • Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
 • Definere og utarbeide løsninger for PCS, PSD, ESD, B&G og PDCS systemer
 • Utarbeide C&E, SCD, sekvensdiagram, FS, IO liste og tilsvarende
 • Deltakelse på FAT og SAT
 • Site survey

Qualifications Required

 • Minimum Bachelor eller høyere
 • Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra multidisipline olje-og gass prosjekter, fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter.
 • Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt.
 • Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign, relevante EU-direktiver med tilhørende harmoniserte standarder samt internasjonale standarder. Erfaring med
 • Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som C&E, SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk. 
 • Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør. 
 • Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskelig erfaring med verktøy:

 • Smartplant
 • Visio
 • MS office
 • PIMS

Duration  ASAP - 2 år
Location Sandefjord, Oslo, Bergen og Stavanger er foretrukket. Andre lokasjoner kan vurderes.
Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord, Oslo, Bergen og Stavanger

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
56779

Published
30 aug 2022