Jobs

Jobs

Principal / Senior Engineer struktur Analyse

Assignment Description

• Utføre strukturanalyser/beregninger
• Utarbeide beregningsrapporter
• Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
• Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og vedlikeholds prosjekter
• Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan)
• Kontinuerlig kommunisere med relevante personell/disipliner for utførelse av gitt arbeid

Qualifications Required

• Master eller bachelor grad som struktur ingeniør
• Minimum 8-10 års erfaring med strukturanalyse på offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel
• God erfaring med strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål
• Erfaring fra offshore befaring er ønskelig.
• God forståelse for både strukturdesign og strukturanalyse
• God kjennskap til bruk av analyseprogrammene STAAD.Pro og Sesam God kjennskap til bruk av Abaqus er ønskelig
• God kjennskap til bruk av MathCAD
• God kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
• Kjennskap til bruk av E3D (view)
• Kommuniserer godt på Engelsk og Norsk

Duration ASAP - 31.12.2023
Location StavangerApply for this position
Contact
Kari Marie Usken
+4795902290

Location
Stavanger

Client
Norwegian supplier company

Project
TBN

Pos ID
56580

Published
12 aug 2022