Jobs

Jobs

Automasjons Ingeniør

Assignment Description

  • Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
  • Definere og utarbeide løsninger for PCS, PSD, ESD, B&G og PDCS systemer
  • Utarbeide automasjon filosofier, system topologi, blokk diagrammer, SAS signal budsjett, ESD/PSD nedstenging hierarki, funksjon spesifikasjoner, IO liste og tilsvarende

Qualifications Required

Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra både studier og gjennomføringsprosjekt skip og offshore.

Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign og relevante standarder som IEC, DNV og ATEX.

Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som C&E, SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk. 

Minimum Bachelor eller høyere

Duration 25.07.2022 - 31.12.2022
Location Sandefjord


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
55710

Published
20 mai 2022