Jobs

Jobs

Scaffolding Expert

Assignment Description:
- Kvalitetssikring av stillas på prosjektet gjennom daglig oppfølging i felt og periodevis verifikasjonsaktiviteter. 
- Delta på daglige runder & inspeksjonsaktiviteter. 
- Opplæringsaktiviteter for ulike målgrupper i prosjektet. 
- Utarbeide presentasjonsmateriell ved behov. 
- Tett dialog med stillasaktører og hovedkontraktor. 

Qualifications Required:
- Flere års erfaring som stillasbygger / formann 
- Fagbrev innen stillasfaget 
- Fordelaktig med riggerkompetanse 
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
- Kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk og norsk 

Duration: ASAP - 15.03.2024
Location: Stord
Commuters accepted


Apply for this position
Contact
Leon Dyngeland
+4790749748

Location
Stord

Client
Et norsk oljeselskap / a Norwegian oil company

Project
TBA

Pos ID
55585

Published
13 mai 2022