Jobs

Jobs

Helse og Miljø koordinator

Assignment Description:

Ansvarsområder:

 • Bidra til å utvikle, implementere og vedlikeholde strategier for å sikre et trygt fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Bidra til å utvikle, implementere og vedlikeholde et kjemikaliestyringssystem 
 • Bidra til å beskytte arbeidere mot arbeidsrelaterte sykdommer 
 • Sikre tilstrekkelig risikostyring innenfor YH-området
 • Sikre nøyaktig og profesjonell informasjon knyttet til YH til ansatte og ledere
 • Sikre og verifisere samsvar med forskriftskrav og selskapskrav knyttet til YH og kjemikaliehåndtering

Oppgaver:

 • Identifisere, kvantifisere og redusere potensielt farlige eksponeringer i arbeidsmiljøet og sikre systematisk oppfølging av arbeidsmiljøforhold (støy, vibrasjoner, stråling, kjemikalier, lys, biologisk eksponering, klima etc.)
 • Utarbeide og vedlikeholde nødvendige overvåkingsprogrammer og produsere statistikk og rapporter etter behov
 • Bidra i valg og substitusjon av kjemikalier
 • Risiko-vurdere kjemikalier med hensyn til helsefare
 • Fungere som fagekspert knyttet til yrkeshygieniske problemstillinger i rutinearbeid og prosjekter
 • Utføre risikovurderinger innen arbeidsmiljø
 • Anbefale risikoreduserende tiltak for å redusere eksponering relatert til helserisiko
 • Rapportere og kommunisere resultater fra yrkeshygieniske vurderinger fortløpende
 • Utføre opplæring innen kjemisk, fysiske og biologiske risikofaktorer
 • Rådgiving innen bruk og vedlikehold av PPE som åndedrettsvern, kjemikaliehansker, hørselvern etc.

Qualifications Required:

 • Språk – norsk/engelsk

Duration: ASAP - 31.12.2023
Location: Stavanger


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Stavanger

Client
Et maritimt industrikonsern

Project
TBA

Pos ID
55471

Published
06 mai 2022