Jobs

Jobs

Sikringskoordinator

Assignment Description:

 • Selvstendig gjennomføre sikringsrisikoanalyser og sikringsplaner, herunder tilstandsvurderinger og analyser av eksisterende sikringssystemer, samt delta som prosjektets fagekspert ved større analyser
 • Oppfølgning av relevante kontrakter og leverandører
 • Utvikle og forbedre prosesserer, prosedyrer og instrukser
 • Støtte prosjektet med styring av risiko relatert til sikring
 • Planlegge og gjennomføre sikringsøvelser og trening for de ulike personell kategorier 
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering med andre fagfelt i egne prosjektet, eller som en del av større prosjektgrupper, herunder være prosjektets kontaktperson mht. sikring mot våre kunder. 
 • Planlegge og gjennomføre interne sikringsverifikasjoner
 • Planlegge og lede granskning av sikringshendelser
 • Samarbeide med Rosenbergs PFSO og basis sikringsorganisasjon


 • Qualifications Required:
 • Beste praksis innen styring av sikringsrisiko
 • Metoder og verktøy relatert sikring f.eks. relevante standarder og veiledere
 • Risikostyring (ISO 31000)
 • Ulike sikringstiltak (administrative, fysiske, personell)
 • Relevante myndighetskrav


Duration: Oppstart ASAP – estimert sluttdato 31.12.2023.

Location: Stavanger


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Stavanger

Client
Et maritimt industrikonsern

Project
TBA

Pos ID
55469

Published
06 mai 2022