Jobs

Jobs

Administrasjonskoordinator

Assignment Description:

 • Bistå som en støtte til administrasjonen og prosjektene i selskapet.
 • Diverse forefallende kontorarbeid.
 • Ansvar for kontorlogistikk og fasiliteter, som for eksempel være i dialog med vaktmester, It, renhold, kantine osv. (facility).
 • Holde orden i kontorlandskapet.
 • Ansvarlig for distribusjon av post.
 • Koordinering og bestilling av markedsføringsrekvisitter.
 • Ansvarlig for ukentlig korrigering og godkjenning av timelister for ansatte. Sikre kvalitetssjekk mellom timelister og grunnlag (dokumentasjon).
 • Ta imot nyansatte og gi dem innføring i selskapets rutiner/prosedyrer.
 • Bistå i arbeidet med start- og sluttprosedyrer for ansatte i selskapet. Sørge for at pc, skjerm og kontorplass er på plass til oppstart og rydde arbeidssted ved sluttdato.
 • Oppdatere manualer/lister i basis og prosjektene innen fagområdet (for eksempel, kart over sitteplasser, parkering, kantine og lignende).
 • Generell og forefallende administrasjonsoppgaver innen fagområdet og til prosjektene.
 • Ansvarlig for å bestille kontorrekvisita, gaver og lignende.
 • Ansvarlig for å koordinere og arrangere sosiale sammenkomster/reiser.
 • Identifisere forbedrings- og utviklingsområder innen stillingens ansvarsområde.
 • Stillingsinnehaveren kan bli tildelt nye arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsgivers styringsrett.

Qualifications Required:

 • Relevant arbeidserfaring
 • Serviceorientert
 • Strukturert
 • Gode datakunnskaper
 • God engelsk, både skriftlig og muntlig

Duration: ASAP - 1 år
Location: Oslo, Skøyen
Arbeidstid:  4 dager i uken
Stillingsprosent: 60 %


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Oslo, Skøyen

Client
Kunde av Omega

Project
TBA

Pos ID
55345

Published
01 apr 2022