Jobs

Jobs

Struktur Ingeniør

Assignment Description:
• Analyse av sekundær- og utrustningsstrukturer og hovedstål.
• Analyse utført med GeniE, MathCad, StaadPro samt håndberegninger
• Være en lagspiller på struktur disiplinen
• Disiplinsjekk av struktur design, analyser og modell/tegninger
• Interface mot andre disipliner

Qualifications Required:

• Ingeniør, Bachelor- eller Mastergrad
• 8-10 års erfaring fra gjennomføringsprosjekter innen V&M / olje og gass relaterte prosjekter
• God erfaring med bruk av analyseverktøy nevnt over
• Erfaring med tilsvarende analyser
• Erfaring med store modifikasjonsprosjekter og studier
• Analyse av sekundær- og utrustningsstrukturer
• Analyse utført med GeniE, MathCad, StaadPro samt håndberegninger
• Disiplinsjekk av struktur design, analyser og modell/tegninger
• Interface mot andre disipliner
• Offshorekurs er en fordel

Duration: ASAP - 31.12.2023
Location: Bergen
Apply for this position
Contact
Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828

Location
Bergen

Client
Et norsk leverandørselskap

Project
TBA

Pos ID
54815

Published
09 mar 2022