Jobs

Jobs

Mechanical Static Engineer

Assignment Description

Kort sammendrag av stillingens hovedfunksjoner og hensikt:
- Utføre arbeid innen vedlikeholdsfunksjonen, samt gi teknisk og spesialisert ekspertise innen disiplinen, med tilbørlig hensyn til regulerende bestemmelser, selskapets planer og prosedyrer.
- Høyt kompetansenivå om utstyr og systemer innen egen disiplin
- Bidra til at anlegget til enhver tid opprettholder krav til teknisk integritet.
- Effektivt samarbeide mellom disiplinene.
- Kontinuerlig forbedring


Hovedoppgaver og ansvar:
- Utføre arbeid og inspeksjoner på alle typer mekanisk utstyr. Arbeidet skal utføres profesjonelt og i overensstemmelse med krav i lovgivningen, samt selskapets forskrifter og planer/jobbpakker.
- Delta i feilsøkningsarbeider innenfor i overensstemmelse med prosedyrer og anvisninger.
- Påse at sikker arbeidspraksis følges, i overensstemmelse med lovfestede- og selskapets sikkerhets- og miljøprosedyrer og normer for eget arbeid.
- Påse at verktøy og utstyr som benyttes i arbeidet er egnet til formålet, i skikkelig stand, og brukt på riktig måte.
- Være med i sikre god orden og ryddighet over hele anlegget.
- Rapportere status og fremdrift i SAP.
- Assistere ved behov i rutinemessig og spesielt registreringsarbeid, rapportering eller studier innen vedlikeholdsdisiplinen.
- Ivareta verkstedet på Nyhamna, samt alt verktøy, biler og utstyr tildelt disiplinen.
- Delta i beredskap i henhold til beredskapsplan
- Utføre arbeid i henhold til regulerende forskrifter og selskapets etablerte planer, prosedyrer og instrukser.

Qualifications Required
Må kunne snakke skandinavisk (norsk, dansk, svensk) på grunn av sikkerhetskrav. Tidligere kunde-erfaring er bra å ha, men ikke et krav.

Duration: ASAP - 31.10.2023
Location: Nyhamna

Apply for this position
Contact
Pablo Tveita
+4790522184

Location
Nyhamna

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
54648

Published
24 feb 2022