Jobs

Jobs

LCI Koordinator

Assignment Description

 • Støtte egen organisasjon for å sikre planlegging og forutsigbarhet mtp LCI
 • Verifisere og levere LCI-leveranse og LCI-innsamling fra Wood til kunde, og mellom Wood og utstyrsleverandører/underkontraktører ihht. prosedyrer og kundekrav.
 • Koordinering av LCI-leveransene før endelig overlevering til kunde til i kundesystem og sikre dataflyt mellom prosjekteringsregisteret og kundens systemer.
 • Dokumentstyring for prosjekterings- og leverandørdokumentasjon.
 • Oppdatering av interne og eksterne prosjektrelaterte databaser.
 • Sikre at prosjektrelaterte prosedyrer og kunders krav til dokumentstyring blir fulgt.

Qualifications Required

 • Høyskole eller univeristet, gjerne innenfor teknisk fag
 • Min. 2 års erfaring som LCI ingeniør/koordinator for modifikasjonsprosjekter med store industriaktører
 • God forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt
 • Solid erfaring fra dokumentstyringssystemer og dokumenthåndtering.
 • God multidisiplin forståelse og forståelse av teknisk dokumentasjon. 
 • Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.
 • E-Vision
 • PIMS
 • MS office

Duration asap - 1 år

Location Sandefjord/Oslo

Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen/Porsgrunn

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
54493

Published
15 feb 2022