Jobs

Jobs

Studie - Engineerings leder

Assignment Description:

Overordnet styring og administrasjon av tildelte studier og/eller eng.oppdrag mellom oppdragsgiver og kunden

• Lede og koordinere studieteam/eng.team.
• Ansvarlig for studieresultater og gjennomføring i egen organisasjon, i samsvar med lover, forskrifter, kundekrav og oppdragsgivers-krav (W3).
• Identifisere og rapportere prosjektrisiko innenfor arbeidsområdet.
• Rapportere intern og ekstern status og iverksette nødvendige korrigerende tiltak for å sikre   optimal gjennomføring av studie/engineeringsoppdrag
• Som studieleder, overordnet ansvar for alle samtaler og kommunikasjon med kunden.

Qualifications Required:

Krav til utdannelse;
• Ingeniør, Bachelor eller Master grad.
• Erfaring fra prosjekt- og/eller studieledelse.

Krav til erfaring;
• 5-10 års relevant erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsbransjen eller andre relevante bransjer

Krav til kvalifikasjoner:
• God til å samhandle internt og mot kunde, se og verdsette viktigheten av lederrollen
• Kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
• Strukturert og ryddig, tenke helhetlig og er effektiv i arbeidsutførelsen
• Bidra til å finne kostnadsoptimale løsninger
• Gode HMS holdninger
• Identifisere seg med oppdragsgivers verdier: Ansvarlig, visjonær, åpen og fleksibel

Duration:
1 posisjon - Studie leder - Engineering lead - ASAP
1 posisjon - Studie leder - fra 01.03.22 
Planlagt sluttdatoer; 31.12.23

Location: BergenApply for this position
Contact
Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828

Location
Bergen

Client
Et norsk leverandørselskap

Project
TBA

Pos ID
54476

Published
15 feb 2022