Jobs

Jobs

Dokumentansvarlig

Assignment Description

En av våre kunder har behov for en til to faglig sterke dokumentansvarlige som trives med å være en pådriver for god dokumentstyring til våre utbyggingsprosjekter. Ressursen de leter etter vil kunne brukes på tvers av ulike utbyggingsprosjekt og i CBTC prosjektet. Kunden har pr. nå en prosjektportefølje som både bruker eRoom som prosjekthotell, samtidig som de implementerer Aconex i nye prosjekter. Det innebærer at de søker etter en person som er god til å sette seg inn i et nytt system, kan være en positiv pådriver i prosjektene for endring i bruk av prosjekthotell og som evner å skape gode samarbeid.
Dokumentansvarlig har en viktig rolle i prosjektene og er ansvarlig for dokumentstyring og superbruker i systemet de benytter.

Arbeidsoppgaver:
• Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjekter i henhold til gjeldende krav, slik de er nedfelt i kundens styringssystem
• Følge opp leverandørs dokumentleveranse gjennom dokumentplanen og sikre korrekt mottak, og formell kvalitetssikring av dokumentleveransen
• Besørge korrekt distribusjon av leverandørdokumentasjon inn i prosjektorganisasjonen for gjennomsyn og godkjenning i henhold til kravene slik de er nedfelt i kundens  styringssystem og i kontrakt.
• Bistå med veiledning, opplæring og støtte innenfor dokumenthåndtering, både internt i prosjektet og eksternt mot leverandør.
• Være pådriver i dokumentasjonsprosessen.
• Bistå med implementering av nytt prosjekthotell og migrere prosjekt fra eRoom til Aconex.

Qualifications Required

• En av våre kunder ønsker ressurs med relevant utdanning, men svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for dette.
• Solid erfaring med dokumentstyring i prosjekter
• Vedkommende må ha erfaring med e-Room og gjerne Aconex.
• Erfaring fra system for teknisk dokumentasjon.
• Gode datakunnskaper og generell god teknisk forståelse.
• Erfaring med sluttdokumentasjon/FDV
• Evne til å kommunisere godt med de rundt seg.
Ønskelig erfaringer:
• Erfaring med å arbeide med eRoom i prosjekt
• Administrativ/ superbruker erfaring med eRoom, eller tilsvarende tung erfaring med dokumentsystemer
• Erfaring fra byggherre

Personlig egenskaper:
• Evne til å sette seg inn i nye systemer
• Lære bort til andre
• Samarbeidsegenskaper
• Løsningsorientert
• Engasjert og effektiv

Dokumentansvarlig har en viktig rolle i prosjektet og er ansvarlig for dokumentstyring og superbruker i systemene kunden benytter.

Duration Snarest - 31.12.2022 med opsjon om forlengelse og med mulig opp/ nedtrapping av stillingsprosent.
Omfang Inntil 100%
Location Tøyen og i prosjektene (Oslo området).


Apply for this position
Contact
Arvid Grønvoll
+4798286876

Location
Oslo

Client
en leverandør innen samferdsel

Project
TBA

Pos ID
54035

Published
14 jan 2022