Jobs

Jobs

Metodeingeniør

Assignment Description

Utarbeide installasjonsfilosofi i våre ulike oppdrag
Assistere installasjonsleder på land med metodestøtte for installasjonene
Gi innspill til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
Utarbeide en metodebeskrivelse/ metodedokument som beskriver installasjon- og gjennomføringsmetode for oppdraget/prosjektetIvareta sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse  
Ivareta riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for optimal installasjon
Beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter
Filosofi for systeminndeling og overlevering av områder og delsystemer/systemer til kunden
Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon for å ivareta et godt samarbeid og god felles gjennomføring av de valgte løsninger
Tett samarbeid med kundens driftsorganisasjon offshore, samt engineering for å utvikle gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige
Etablere grunnlag for plansekvenser i alle prosjektfaser, fra engineering og frem til områder og systemer blir overlevert kunden 

Qualifications Required

  • MSc/BSc innenfor relevant fagretning
  • Fagbrev som industrimekaniker, industrirørlegger, platearbeider el.l.
  • Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning
  • Norsk muntlig og skriftlig

Personal qualities

  • Gode evner til å kommunisere med andre mennesker, skriftlig og muntlig
  • Målrettet og systematisk
  • God faglig og tverrfaglig forståelse
  • Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder på norsk og engelsk
  • Analytisk og løsningsorientert

Duration 31.01.2022 - 05.02.2023
Location Bergen eller Stavanger


Apply for this position
Contact
Kristin Jæger
+4790661555

Location
Bergen eller Stavanger

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
53948

Published
10 jan 2022