Jobs

Jobs

Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet

Assignment Description

Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet, samt yte faglig bistand og samarbeid idisiplinen. Møteledelse og deltakelse i multidisipline gjennomganger og verifikasjonsaktiviteter inngår iarbeidsoppgavene.

Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter:
• Aktiv, passiv brannbeskyttelse, områdeklassifisering og rømningsveier
• Deteksjon, tennkildekontroll, SIL og nødavstenging
• Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø

Qualifications Required

• Ingeniørutdanning (Bachelor eller Master- grad) innen teknisk sikkerhet eller tilsvarende fag
Fortrinnsvis petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
• Fra 5 års+ erfaring innen olje- og gassrelatert virksomhet
• God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
• God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
• Erfaring med HAZOP, HAZID, WEHRA og Design Review
• God kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav er en fordel
• Erfaring med Pipenet er en fordel
• Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper, Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner.
• Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring.
• Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø.
• Forståelse av prosjektorientert arbeid og leveranser

Duration 01.02.2022 - 31.12.2023

Location Harstad


Apply for this position
Contact
Leon Dyngeland
+4790749748

Location
Harstad

Client
Et norsk leverandørselskap

Project
TBA

Pos ID
53937

Published
07 jan 2022