Jobs

Jobs

HMSK Rådgiver

Assignment Description

 • Du vil jobbe sammen med HMSK leder i Rosenberg og ledergruppen i prosjekt for å påse at det etableres tilfredsstillende kvalitetssystemer og at de er dokumentert og implementert i henhold til krav
 • Være en pådriver innen HMSS og følge opp bedriftens HMSS planer
 • Bidra til å utvikle bedriften innenfor HMSSK området
 • Erfaring med sikringsrelaterte oppgaver både innen områdesikring / ISPS samt beredskapsorganisering.
 • HMSK kursing og opplæring.
 • Risikovurdering av kjemikalier og administrere stoffkartotek. 
 • Følge opp Rosenbergs linjeorganisasjon innen fagområdet HMSS og Kvalitet
 • Utarbeide planer og annen HMSSK relatert dokumentasjon i prosjekt og basis samt sørge for at disse planene blir oppdatert.
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere interne og eksterne revisjoner både i basis og prosjekt.
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp risikovurderinger.
 • Prekvalifisering og oppfølging av leverandører.

Qualifications Required

 • Relevant HMSK utdanning (MSc/MBA, BSc eller verneingeniør) og minimum 3 års relevant erfaring. Manglende utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring.
 • Erfaring fra arbeid med HMSK i fabrikasjonsprosjekter, fortrinnsvis større EPCI prosjekter
 • God kompetanse rundt styringssystemer i bedrift samt relevante ISO standarder som 9001, 14001, 45001, 50001.
 • Kjennskap til CSR
 • Erfaring med risikovurderinger og risikostyring, gjerne som fasilitator av workshops.
 • Erfaring med kjemikaliehåndtering, fortrinnsvis fra Eco Online.
 • God kjennskap til lover, forskrifter og relevante industristandarder (AML, ISO og NORSOK)
 • Erfaring med gjennomgang og læring av hendelser / granskninger. Gjerne kjent med rollen som granskningsleder.
 • Erfaring fra arbeid med sikring og beredskap er ønskelig
 • Erfaringer med revisjoner, både interne og eksterne – Gjerne sertifisert revisjonsleder
 • Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk er nødvendig

Duration Snarlig - 1 år
Location Stavanger


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Stavanger

Client
Et maritimt industrikonsern

Project
TBA

Pos ID
53918

Published
07 jan 2022