Jobs

Jobs

Senior Engineer Safety

Assignment Description:
- Sikkerhetsingeniøren vil ha ansvar for teknisk sikkerhet i egne studier og gjennomføringsprosjekter i vedlikehold- og modifikasjonsavtalen. 
- Ingeniøren vil være del av et team av sikkerhetsingeniører og samarbeide også innad i disiplinen.
- Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og:
   • Aktiv og passiv brannbeskyttelse
   • Områdeklassifisering og tennkilde-kontroll
   • Brann og gassdeteksjon
• Rømning, evakuering og redning

Qualifications Required:
- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.
- Minimum 5 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, studier og realiseringsprosjekter
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO    standarder
- Kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav er en fordel
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode norsk-kunnskaper er en fordel, ikke et krav

Duration: ASAP - 31.12.2023
Location: Bergen


Apply for this position
Contact
Vibeke Monsen Snarberg
+4798286828

Location
Bergen

Client
Et norsk leverandørselskap

Project
TBA

Pos ID
53587

Published
07 des 2021