Jobs

Jobs

Planlegger Byggfag / Civil planlegger

Assignment Description:

Stillingen innebærer detalj planlegging av aktiviteter for civil, struktur og arkitekt fag på grunnlag av engineerings underlag. Kontroll av kalkulasjoner og input til endringshåndtering. Samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av entreprenør.

Ansvarsområde:
• HMS  
• Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
• Kvalitet:  
• Kvalitets kontroll av plan-input gitt av entreprenør
• Teknisk, oppfølging og kommunikasjon:
• Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.    
• Informere entreprenør om design utvikling og milepæler.
• Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.    
• Delta og følge opp toolbox møter.    
• Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser I forhold til planlagte aktiviteter    • Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav    
• Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.
• Fremdrift og produktivitet:  
• Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelses datoer.  
• Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse  
• Gi input på og følge opp Baseline oppdateringer og level 5 plan  
• Sikre full utnyttelse av ressurser.

Qualifications Required:

• Fagbrev, teknisk fagskole Anlegg alt. Bachelor med byggeleder erfaring
• Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.
• Erfaring fra oppfølging av arbeider innen anlegg
• Analytisk, strukturert og nøyaktig
• Kunnskap om bygg og anlegg, NS3420, kalkulasjon
• Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.
• Kunne bruke Microsoft Office program, Project, Safran
• Gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
• Gode kommunikasjonsevner og grunnleggende engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)

Duration: 31.01.2022 - 31.01.2023

Location: HaugesundApply for this position
Contact
Leon Dyngeland
+4790749748

Location
Haugesund

Client
Et norsk leverandørselskap

Project
TBA

Pos ID
53419

Published
24 nov 2021