Jobs

Jobs

Kvalitetsrådgiver

Assignment Description:

• Ivareta rollen som Kvalitetsansvarlig i utbyggingsprosjekter
• Følge opp, veilede og fasilitere etterlevelse av styringssystemet i prosjekter
• Følge opp Entreprenørs kvalitetsplan
• Utføre revisjoner og stikkprøver
• Følge opp at test og kontrollplaner utarbeides, kvalitetssikres og gjennomføres
• Avviksoppfølging
• Dokumentere erfaringer og bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og maler for prosjektgjennomføring.
• Fasilitere interessentanalyse, grensesnittsanalyse, usikkerhetsanalyse, faseoverganger,

Qualifications Required:

• Relevant høyere utdanning, gjerne på ingeniør eller masternivå.
• Minimum 5 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne innen infrastruktur og/eller bygg og anlegg
• Erfaring med utvikling og implementering av kvalitetsstyringssystemer
• Erfaring med revisjonsledelse og leverandøroppfølging
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egenskap:
•    Gode samarbeidsevner
•    Tenker helhetlig og ser sammenhenger
•    Evne til å være selvstendig og tilpasningsdyktig
•    Stort engasjement for kontinuerlig forbedring


Duration: 13.12.2021 - 31.12.2022
50 - 100%, med mulighet om forlengelse og opp/ nedtrapping av stillingsprosent.

Location: Oslo, TøyenApply for this position
Contact
Arvid Grønvoll
+4798286876

Location
Oslo

Client
en leverandør innen samferdsel

Project
TBA

Pos ID
53416

Published
24 nov 2021