Jobs

Jobs

Prosjektstyrer til Portefølje Midt planprosjekter

Assignment Description:

Vi søker prosjektstyrer til Portefølje Midt – planprosjekter I. Oppgaveleder er Prosjektsjef i prosjektet, men personalansvaret ligger hos Prosjektstyringsleder for porteføljen.

• Effektiv og proaktiv prosjektstyring i prosjekter, inkludert funksjonene kostkontroll, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring og estimering.
• Forutsigbar og transparent rapportering av prognoser og aktiviteter innenfor prosjektstyringsfunksjonene for prosjektene
• Vedlikehold og oppdatering av ISY Prosjektløkonomi
• Kostnads og kommersielt fokus i prosjektet
• Operativ prosjektstyrer med ansvar for å integrere alle fagene innen prosjektstyring i prosjektene iht. styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer hos kunden
• Fagansvar for prosjektenes leveranser innen fremdrifts- og økonomistyring, herunder ivareta kritisk linje, aktivitetskoder, samsvar med prosjektmodell, estimater, budsjetter, prognoser, prosjektregnskap og kontantstrøm
• Fagansvar for prosjektenes leveranser innen ressursstyring og usikkerhetsstyring, inkludert oppfølging mot ressurseier og grensesnitt mot intern budsjettprosess, samt ivareta krav til løpende usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser
• Ansvarlig for å vedlikeholde alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring. Herunder operativt ansvar for prosjektverktøyene Pims 365, Primavera P6, ISY og Agresso
• Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring mot leverandører, Jernbanedirektoratet og prosjekteier
• Redaktør for prosjektets månedsrapportering med fagansvar innen prosjektstyring, samt bistå med tertialrapportering, grunnlagsmateriale og rammefordelingsforslag
• Bistå ved valg av kontraktstrategi og krav innen prosjektstyring i nye kontrakter

Qualifications Required:

• Høyere økonomisk utdanning
• 5 til 10 års erfaring fra prosjektstyring i store samferdselsprosjekter
• Kjennskap til Bane NOR som organisasjon, inkludert rutiner, prosesser og styringssystem
• God kompetanse på IKT verktøyene Pims 365, Primavera P6, ISY og Agresso
• Analytiske og kommersielle egenskaper
• Strukturert og effektiv
• Gode samarbeidsevner.
• God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Duration: Asap - 1 år

Location


Apply for this position
Contact
Arvid Grønvoll
+4798286876

Location
Trondheim

Client
En av våre kunder

Project
TBA

Pos ID
53371

Published
18 nov 2021