Jobs

Jobs

Senior Integrity Engineer

Stillingens overordnede formål

 • Sikre at teknisk integritet for statisk trykkpåsatt utstyr på sitt/sine respektive asset, er effektivt overvåket og styrt, med mål om sikker drift og optimal produksjon.
 • Sikre koordinering av grensesnitt mot andre disipliner, som kan påvirke integriteten til trykkpåsatt utstyr.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for risikobasert styring av integritet til statisk trykkpåsatt utstyr, inkludert sørge for at RBA og RBI-planer (for inspeksjon og monitorering) til enhver tid er oppdatert, gjennom evaluering av inspeksjonsresultater og endringer som påvirker den tekniske integriteten
 • Ansvarlig for funnhåndtering (Anomaly management) for statisk trykkpåsatt utstyr, inkludert evaluering av teknisk tilstand og barrierestatus
 • Godkjenne arbeidsomfang inkl personell-kvalifikasjoner for planlagte inspeksjonsaktiviteter
 • Ansvarlig for risikovurdering av alle rapporterte FM-behov relatert til statisk trykkpåsatt utstyr
 • Initiere og sikre godkjenning av korrektive arbeidsordre, med definert arbeidsomfang basert på evaluering av inspeksjonsresultater og funn
 • Monitorere relevante KPI’er innenfor ansvarsområdet
 • Ansvarlig for utførelse av rotårsakanalyser (f eks skadeanalyser) på relevant utstyr, og identifisere/dele erfaringer gjennom fagnettverk
 • Ansvarlig for at inspeksjon (og andre relevante) aktiviteter er meldt inn til asset aktivitetsplan
 • Gi input til budsjett for integritetsstyring
 • Bidra med faglig disiplinstøtte innen material, korrosjon, sveis og inspeksjon til resten av organisasjonen
 • Utøve TFA-rollen iht. 33-000858

HMS

 • Null hendelser (ulykker eller utslipp) relatert til Asset statisk trykkpåsatt prosessutstyr
 • Etterlevelse av interne og eksterne krav og retningslinjer, inkludert BMS og ytelsesstandarder
 • Gjennomføre risikoanalyser og risikostyring relatert til Asset statisk trykkpåsatt prosessutstyr
 • Følge opp barrieretilstand og ytelsesstandarder, som definert i relevante Maintenance Test Concepts

Qualifications Required

 • Utdannelse: Master of Science grad innen relevant disiplin (Material, Mekanisk, Marin), evt Bachelor grad med lang og relevant erfaring
 • Kvalifikasjoner: Minimum 5 års relevant erfaring

Duration 01.01.2022 - 31.12.2022
Location Stavanger


Apply for this position
Contact
Kari Marie Usken
+4795902290

Location
Stavanger

Client
et norsk operatørselskap

Project
TBA

Pos ID
53338

Published
17 nov 2021