Jobs

Jobs

Planleggingsleder

Assignment Description:

 • Vurdere og oppdatere planer innenfor de tidsrammer, milepæler som kontrakten setter.  
 • Avklare ressursbehov og eventuelle spesielle kompenserende tiltak. 
 • Videreutvikle formater for plan kommunikasjon slik at prosjektmedarbeidere får full forståelse for gjennomføringsplanene og forutsetningene for disse.
 • Innhente og presentere ukentlig/månedlig fremdriftsrapportering fra alle bidragsytere.

Qualifications Required:

 • Fagbrev, Høyskole eller Universitet, relevant praksis viktigere enn formell utdannelse
 • Min. 5 års erfaring med prosjektplanlegging innen ulike type olje/gass-relaterte modifikasjonsprosjekter, nybygg og studier.
 • God teknisk og praktisk forståelse av prosjektgjennomføring fra design, dokumentasjon, innkjøp, fabrikasjon til installasjon og idriftsetting
 • God multi-disiplin forståelse og forstå krav knyttet til teknisk dokumentasjon,  
 • Gode kommunikasjonsevner med utførende personell
 • God overordnet kontrakts forståelse
 • Erfaring med MS Office, Safran Project, SAP, Procosys er ett krav
 • Erfaring med PowerBi er ønskelig
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig 

Duration: ASAP - 1 år
Location: Fortrinnsvis Sandefjord evt. Oslo/Stavanger/Bergen


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord evt. Oslo/Stavanger/Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
53290

Published
12 nov 2021