Jobs

Jobs

Senior Ingeniør Automasjon/SAS


Assignment Description:

 - Ansvarlig for leveranser innen disiplinen i studier og       gjennomføringsprosjekter
- Utarbeide designunderlag og tekniske løsninger for PCS, PSD, PMS, ESD, F&G & HVAC samt ivareta kundens krav ift. Cyber Security
- Utarbeide SCDer, sekvensdiagram, HMI skisser, FS, IO liste, signallister og tilsvarende
- Pakkeansvarlig for SAS, utarbeide underlag for SAS-leverandør og samarbeid med og teknisk oppfølging av leverandør av kontrollsystem
-  Samhandle med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde

Qualifications Required:

- Min. 10 års relevant erfaring fra engineering i modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
- Bachelor eller master innen relevante fag
- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline modifikasjonsprosjekter med ansvar for detaljengineering av automasjon/SAS leveranser.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig (prosjektgjennomføringsmodell i ARIS), samt NORSOK.
- Erfaring innen SAS design med ABB, Emerson og Siemens som kontrollsystemleverandører
- Erfaring med å utarbeide designunderlag og teknisk løsninger for PCS, PSD, PMS, ESD, F&G & HVAC og kjenne til gjeldende krav ift. Cyber Security
- MS Office, Equinor sine systemer (STID, ProCoSys, SAP og ARIS)
- Norsk flytende, muntlig og skriftlig

Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
Kurs: Gyldig Ex og FSE inkl. førstehjelp

Duration: asap - 2 år
Location: Bergen eller Stavanger

Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Bergen eller Stavanger

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
53274

Published
11 nov 2021