Jobs

Jobs

HMS-koordinator/inspektør

Assignment Description:

 • Stillingen rapporterer til Installasjonsleder offshore.
 • Stillingen vil ha støtte fra prosjektledelsen på land, med spesiell kontakt med HMS-leder, samt onshore Construction & Complietion team

Qualifications Required:

 • Min. 3 års ingeniørutdanning, alternativt fagskole/fagbrev, eller tilsvarende – Fordel hvis noe utdannelse innen HMS-relaterte fag.
 • Min. 5 års erfaring fra relevant arbeid, hvorav min. 3 års erfaring fra praktisk HMS-oppfølging på byggeplass onshore og/eller offshore (fordel med offshore-erfaring)
 • Lang og relevant erfaring kan veie opp for noe utdannelse
 • Generelt følge opp HMS-forholdene i prosjektet offshore under HAP og bidra til at prosjektet når sine HMS-målVære proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS-arbeid
 • Påse at personellet jobber iht. krav i gjeldende prosedyrer og instrukser samt følger retningslinjer gjeldende for installsjonen og prosjektet
 • Ha en koordinerende rolle for «onboarding» når personellet mobiliserer offshore (med dette avlaste installasjonsleder)
 • Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet og på installasjonen totalt
 • Delta aktivt i risikovurderinger, før-jobb-samtaler, vernerunder, sikkerhetsmøter
 • Motivere personellet til aktivt å bidrag i det forebyggende HMS-arbeidet, herunder rapportere HMS-forhold (observasjoner)
 • Fremme god kommunikasjon og positive holdninger på tvers av arbeidslag og disipliner
 • Gjennomgang og analysering/trending av innrapporterte observasjoner

Totalt vil prosjektet ha en POB på 110-150 personer under HAP, med en topp på 190-250 under RS i mai.
Det vil være flotell knyttet til installasjonen under hele HAP (dette grunnet begrenset sengekapasitet på installasjonen)

Duration: April-juli 2022 med opsjon på august 2022
Periode onshore (forberedelser til offshore, bli kjent med prosjektet): 3-4 ukers varighet før mobilisering offshore (i løpet av mars/april 2022), normal arbeidstid.

Location: Offshore (X 3 (rotasjon)Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Offshore

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
53272

Published
11 nov 2021