Jobs

Jobs

Materialplanlegger

Assignment Description:

 • Etablere, bruke og vedlikeholde gruppens prosedyrer og retningslinjer innen materialplanlegging.
 • Optimalisere prosjektets forvaltning av kjøpte varer og tjenester.
 • Bidra til utvikling og forbedring av prosjektets materialplanleggingssystem.
 • Koordinere interdisiplint arbeid i forbindelse med leveranser av materiell.
 • Reiseaktivitet for egen og andres opplæring for implementering av materialkoordineringssystemer.
 • Motta MTO-er fra Engineering og opprette innkjøps-rekvisisjoner i ERP-systemet.
 • Overvåke innkjøpsaktivitetene mhp. ordre og leveranser med fokus på installasjonstidspunkt. Varsling av problemstillinger mot innkjøp o.a. 
 • Informere om fremdrift av innkjøp i relevante fora (f.eks. fabrikasjonsmøter, hav-/landmøter).
 • Informere om forsinkelser av innkjøpt materiell til f.eks. fabrikasjon og installasjon.
 • Opprette status- /shortage-rapporter på innkjøpt materiell i prosjektet.
 • Knytte materiell opp mot arbeidsordrer (AO) i ERP-system . 
 • Koordinere forsendelser av materiell til onshore basen ihht installasjonsplan.
 • Ha tett dialog med nøkkelpersonell på varelager, fabrikasjon, innkjøp og engineering.  

Ansvar og oppgaver omfatter, men er ikke begrenset til ovennevnte punkter. Nærmeste overordnede har myndighet til å endre funksjonens myndighet og oppgaver.

Qualifications Required: 

 • Utdanning fra høyskole eller universitet
 • Teknisk og praktisk forståelse i forhold til gjennomføring av innkjøp og logistikk
 • Erfaring med ERP-system, fortinnsvis IFS
 • Forståelse av et EPCI-prosjekt 
 • Minimum 2 års erfaring innen relevant prosjektarbeid 
 • Gode datakunnskaper, spesielt innen ERP-systemer

Duration: Asap- 01.09.2022

Location: Sandefjord


Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Sandefjord

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
52874

Published
07 okt 2021