Jobs

Jobs

Prosjektleder

Assignment Description:

 • Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje. 
 • Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
 • Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
 • Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
 • Definere behov for kapasitet og kompetanse  gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget. 
 • Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
 • Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
 • Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer. 
 • Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene. 

Qualifications Required:

 • Teknisk utdanning 
 • Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring
 • Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
 • God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside. 
 • God forståelse for oppbygging av estimater/planer.
 • God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.
 • Relevant Bachelor- eller Masterutdanning. 
 • Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening,  egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon.
 • Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.
 • Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Systemverktøy: 
Krav: MS Office
Ønskelig: Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS
Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav

Duration: ASAP - 01.09.2023

Location: Bergen
Apply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
52091

Published
03 aug 2021