Assignment Description

 • Utabeide design underlag i en studiefase med tanke på videre detaljering i etterkant
 • Oppdatere tegningsunderlag
 • Utføre systemanalyser og beregninger innen last, kortslutning og dimensjonering
 • Utarbeide teknisk spesifikasjon for innkjøp
 • Teknisk oppfølging av innkjøpspakker

Qualifications Required

 • Bachelor eller høyere innenfor elektrofaget.
 • Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline prosjekter med ansvar for elektro disiplinen
 • Erfaring fra både studie -og gjennomføringsprosjekter
 • Erfaring fra prosjekter innen offshore og landbasert olje og  gass industri
 • Kjennskap til Equinor TR-krav innen fagområdet
 • Systemkunnskap: SAP, STID og ProCoSys


Duration Snarest - 1 år
Location Sandefjord