Assignment Description

- Arbeidsoppgavene er svært varierende og omfatter alle oppgavene i prosessen fra utarbeidelse av strategi dokument, utsendelse av forespørsel, evaluering, forhandling, oppfølging samt avslutning av ordren.

Qualifications Required

- Erfaring fra innkjøpsrollen i gjennomføring av EPCI prosjekter (PRB – eller vet hva en PRB rolle innebærer)
- Minimum 3 års erfaring som innkjøper innen olje- og gassbransjen eller relatert virksomhet
- Gode kunnskaper i bruk av Excel
- God kjennskap til/erfaring i bruk av Terms & Conditions /standarder utviklet av Olje-Gass industrien for anskaffelser
- Gode språkkunnskaper og fremstillingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

Duration: ASAP - 1 år

Location: Stavanger