En av våre kunder er på let etter motiverte Verneinspektører som ønsker å være ute i felt for fremme godt HMS arbeid.

Dette er en unik mulighet til å få innsyn i mange forskjellige arbeidsoppgaver som utføres i et prosjekt, samt en fin anledning til være med på å bidra til et sikkert og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Være med å fremme godt HMS samarbeid hos kunden og i prosjektet
 • Være en ressurs for prosjektet i generelle HMS-relaterte spørsmål
 • Holde seg oppdatert på aktuelle prosedyrer
 • Utføre regelmessig HMS-inspeksjoner og være en støtte til linjeledelsen i felt
 • Være synlig i felt å bistå med HMS opplæring
 • Områdeopplæring for nytt ankommet personell
 • Vedlikehold av HMS-stasjoner og HMS-utstyr ute i felt
 • Gassmåling
 • Delta i SJA og risikovurderinger
 • Innhenting av HMS- og SAZ-rapporter
 • Være mest mulig tilstede ute i felt hvor det pågår arbeid. Gi råd til utførene personell, å stoppe uønsket/farlig oppførsel
 • Være en ressurs i beredskapssituasjoner og følge opp på stedet
 • Delta i sikkerhetsrunder
 • Delta på oppstartsmøter om morgenen

Ønsket bakgrunn:

 • Kjennskap og erfaring med HMS arbeid er ønskelig, men ikke et krav
 • Bakgrunn fra arbeid i felt/site og kjennskap til bruk av verktøy/utstyr som brukes på verft
 • God på kommunikasjon både på norsk og engelsk
 • Alminnelig god fysisk form da det vil bli vektlagt mye bevegelse/arbeid ute i felt
 • Fallsikrings kurs og gassmåling kurs er en fordel. (tilbud om kurs/opplæring vil eventuelt bli vurdert) 
 • Må være motivert og positivt innstilt til aktuelle arbeidsoppgaver

Språk:

 • Norsk skriftlig og muntlig 
 • Gode kommunikasjonsevner også på engelsk

Varighet: 12 mnd. med mulighet for forlengelse

Lokasjon: Stavanger

Arbeidstid: Arbeidstid vil være fordelt på fast dag/kveldsskift. (en uke dag, 1 uke kveld)