Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide tett med Rig Manager og OIM, samt divisjonens KHMS-avdeling
 • Koordinere KHMS-arbeidet i henhold til riggens og divisjonens aksjonsplaner, kundekrav og myndighetskrav
 • Tilrettelegge og følge opp revisjons- og tilsynsaktiviteter fra myndigheter, flaggstat og kunde
 • Lede/delta i interne granskninger etter uønskede hendelser
 • Lede/delta i interne revisjonsaktiviteter
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik
 • Verifisere kvaliteten på Synergi rapportering innenfor egen enhet
 • Utarbeide relevante statistiske analyser og sikre at nødvendige tiltak blir sluttført
 • KHMS månedsrapportering, holde relevante KHMS presentasjoner internt og eksternt
 • Delta i prosedyreutarbeidelse/-oppdatering
 • Bidra i divisjonens anbudsarbeid
 • Reise offshore når dette kreves i forbindelse med tilsyn, revisjoner og generell oppfølging
 • Støtte og være pådriver i implementering av Competence Management System
 • Bidra til årlig gjennomgang og nødvendig oppdatering av SUT i henhold til interne krav og myndighetskrav
 • Være proaktiv i forhold til ekstern kunde og intern kunde (Rig Manager)
 • Følge opp og samordnede aktiviteter/kampanjer felles for KHMS avdeling i divisjonen
 • Fasilitere kjemikale-relaterte risiko analyser (helse og arbeidsmiljø)
 • Fasilitere risikoanalyser ved behov (hazid, hazop, bow-tie etc)
 • Vedlikehold av Miljø aspekt og impakt register

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse (Master, Bachelor) innenfor HMS
 • Utdannelse innen kvalitetsledelse
 • Dokumentert erfaring innen kvalitetsledelse, helse, miljø og sikkerhet rettet mot offshore drift
 • Dokumentert kompetanse som granskningsleder og revisjonsleder
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk petroleumsregelverk og de ulike flaggstater
 • God kjennskap til og erfaring fra arbeid med ISM koden, samt standardene ISO 9001, ISO 14001
 • God erfaring med bruk av Synergi og Excel
 • Offshore sikkerhetskurs og helseattest
 • Fordel med operasjonell erfaring

 Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og systematisk
 • Proaktiv i arbeid mot rigg, driftsorganisasjon og kunde
 • Pådriver i forbedrings-/endringsarbeid
 • Teamarbeider
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne muntlig og skriftlig

Duration 01.11.2020 - 31.12.2021
Location Bergen