Assignment Description
• Ansvarlig for etablering og utarbeidelse av commissioning prosedyrer i prosjektet
• Ansvarlig for å gi input til plan og bemanning for utførelse av commissioning prosedyrene offshore
• Ansvarlig for å definere omforent hand over strategi i samråd med operatør selskap
• Ha tett dialog med engineering og leverandører for å få nødvendig input til å utarbeide prosedyrene
• Rapportere til System Completion Manager
• Kvalifisert for offshore reiser i forbindelse med systemutprøving 

Qualifications Required
• Primært elektro utdannet på høyskole nivå, høyspent og/eller tavlekompetanse er ønsket
• Erfaring med ProCoSys
• Erfaring fra tilsvarende posisjon
• Erfaren i ProCoSys
• Gode kommunikasjonsevner, norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
• Forberedt på tider med reisevirksomhet
• Lojal, pålitelig, ansvarsbevisst og selvstendig 

Duration: Snarest - 31.12.2021

Location: Stavanger