Assignment Description

• Utarbeidelse av studie- og gjennomføringsestimater
• Innhenting av 3. parts tilbud (internt)
• Vekt- og mengdeoppdateringer
• Innhenting av data fra andre disipliner
• Oppfølging av estimater inkludert endringer
• Delta i tilbudsutarbeidelse
• Delta i avklaringer mot kunde
• Innsamling av erfaringstall

Qualifications Required

• Bachelorgrad innen økonomi eller teknisk fagretning.
• Lang erfaring som estimator kan oppveie for manglende formell utdanning.
• 2-3 års erfaring som estimator/vektoppdatering innen olje & gass-sektoren, evt. kalkulatør fra bygg-/anleggsbransjen

Other Qualifications:
• God kommersiell forståelse og kompetanse på estimeringsprosessen,
• God kontraktsforståelse
• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, norsk og engelsk
• Profesjonell, grundig og nøyaktig
• Høy arbeidskapasitet
• Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team og selvstendig
• Fleksibel og vant til å jobbe i et arbeidsmiljø med høyt tempo
• Erfaring fra Vedlikehold og Modifikasjoner er en fordel•

Duration 01.10.2020 - 01.04.2021

Location Bergen