Assignment Description
Jobbe sammen med HMS leder og resten av HMS teamet i vårt største byggeprosjekt
- Være aktiv bidragsyter ift HMS måloppnåelse
- Utvikle og administrere HMS kursprogram for vårt prosjektpersonell
- Undervise vårt prosjektpersonell i HMS elementer tilknyttet prosjektgjennomføring.
- Styre HMS rådgivere og verneinspektører på byggeplass.
- Administrere HMS rapportering i prosjektet.
- Utvikle og følge opp implementering av HMS kampanjer.
- Følge opp granskning av HMS relaterte hendelser fra byggeplass. 


Qualifications Required
Relevant HMS utdanning (MSc/MBA, BSc eller verneingeniør)
- Minimum 3 års relevant erfaring. Manglende utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring
- HMS Erfaring fra verfts eller offshore bransje og lignende posisjon.
- Kommunikasjonserfaring, gjerne som kursholder.
- Erfaring fra HMS gjennomføring i fabrikasjonsprosjekter, fortrinnsvis større EPCI prosjekter
- God kompetanse på HMS styringssystemer
- Spisskompetanse innen et spesifikt HMS område vil være fordel
- Erfaring med risikovurderinger og risikostyring – fasilitering av risikovurderinger og oppfølging av risk og tiltak.
- God kjennskap til lover, forskrifter og relevante industristandarder (AML og NORSOK)
- Erfaring med gjennomgang og læring av hendelser / granskning
- Erfaring fra offshore er ønskelig.
- Må være glad i mennesker og ha god formidlingsevne
- Må være flink til å koordinere
- Engasjert og foroverlent
- Må brenne for HMS
- Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk

Duration Snarest - 1 år
Location Stavanger