Assignment Description
- Konsulent for anskaffelser

Qualifications Required
- Relevant universitetsutdanning
- Minimum 5-10 års relevant erfaring innen sitt område
- Erfaring med oppfølging, styring og kontroll av kontraktører og leverandører
- Kjennskap til prosjektmodningsmodeller som vår bransje benytter
- Kjennskap til kontrakts-modeller er som benyttes i vår bransje.
- Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner
- Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Duration: Starte på kort varsel eller innen utgangen av dette året - 1 til 3 år
Location: Bygnes (kan også innbefatte deltakelse i prosjektgruppe lokalisert andre steder)