Assignment Description
- Assistere arbeid mot T&I kontraktør (interface)
- Faglig oppfølging av HTV (heavy transport vessel) kontrakt og utlasting- og veiingskontrakt
- Produksjon av marine operasjoner dokumenter (manualer/prosedyrer)
- Følge opp tegningsproduksjon relatert til marine operasjoner
- Utføre fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai)
- Disiplinsjekk av fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai) og prosedyrer
- Utarbeide utlastingsmanualer (i samarbeid med utlastingskontraktør)
- Etablere underlag for design og beregning av temporære stålkonstruksjoner i tilknytting til marine operasjoner
- Etablere underlag til prisforespørsler av tjenester og utstyr i tilknytting til marine operasjoner

Qualifications Required
- Master Degree
- Minimum 5-10 års erfaring er ønskelig
- God kjennskap til regelverk for marine operasjoner (blant annet DnV-OS-H101 m.fl - VMO standard)
- God kompetanse innenfor arbeid mot T&I kontraktør (interface)
- Erfaring med offshore operasjoner og verftsoperasjoner (interntransport, løft med flytekran)
- Erfaring med utlasting og innlastingsoperasjoner ved bruk av SPMT’er
- Fortøyning av fartøy ved kai (utenom og i forbindelse med
utlastingsoperasjoner)
- Erfaring med sjøtransport av moduler ved bruk av HTV (heavy transport vessel)
- Kjennskap til PDMS/E3D og Navisworks som 3D verktøy

- Have good communication skills
- Multidiscipline understanding
- Have a cooperative working attitude
- Ability to work independently and thorough as well as ability to work in team
- Be systematic, accurate and independent
- Have a high loyalty to deadline and quality requirements
- Be proactive, seeking advice and share own experiences with others
- Communicate well in English - both oral and in writing.

Duration 20.08.2020 - 28.02.2021
Location Haugesund