Assignment Description
• Ansvarlig for leveranser innen mekanisk disiplin i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter
• Estimering av mekanisk arbeidsomfang i prosjekt
• Utarbeide nødvendig teknisk underlag iht. krav og spesifikasjoner
• Spesifisering av mekanisk utstyr og pakkeoppfølging av utstyrsleverandører
• Delta på inspeksjon og testing av mekanisk utstyr
• Jobbsetting av installasjonsaktiviteter innen disiplinen
• Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde

Qualifications Required
• Minimum høyskoleutdannelse/bachelor i mekaniske fag
• Min. 5 års relevant erfaring fra V&M/modifikasjonsprosjekter, erfaring med Equinor som kunde
• Erfaring med multidisipline modifikasjonsprosjekter med ansvar for mekaniske leveranser
• Bred mekanisk bakgrunn med god kjennskap til roterende og/eller statisk utstyr og tilhørende designkoder og standarder
• Praktisk erfaring og kunnskap om installasjon av utstyr
• Krav til verktøy: MS office og Equinors systemer (STID, ProCoSys, SAP og ARIS)
• Krav til språk: Godt norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Duration: ASAP - 31.03.2021
Location: Sandefjord, Oslo eller Moss