Assignment Description
- Estimering av eget arbeidsomfang.
- Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag iht. kundekrav og spesifikasjoner.
- Selvstendig modellere rørføring i PDMS og generere tegningsunderlag og MTO.
- Erfaring innen design av pipe support er fordelaktig
- Benytte scan, PDMS modell og offshore befaringer for å sikre clashfritt design og for å etablere sikre og effektive installasjonsmetoder.
- Spesifisere og bestille nødvendig materiell.
- Jobbsette og utarbeide arbeidsunderlag for prefab og installasjon.

Qualifications Required
- Minimum teknisk fagskole, ønskelig med bachelor eller master
- Min. 5 års relevant erfaring fra studiearbeid, modifikasjonsprosjekter og/eller vedlikeholdsprosjekter, med ansvar for detaljengineering av pipingleveranser (gjerne med Equinor som kunde)
- Solid erfaring og selvstendig i bruk av PDMS/E3D for design av rørføring og generering av tegningsunderlag for prefabrikasjon og installasjon og MTO.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l..
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
- Engelsk flytende, muntlig og skriftlig
- Helst norsk flytende, muntlig og skriftlig
- Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
Systemverktøy:
- Krav: MS Office, PDMS design og draft (evt. E3D), Microstation
- Ønskelig: Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)

Duration: ASAP - 31.03.2021
Location: Sandefjord, Oslo eller Moss