Stillingsbeskrivelse
- Detalj prosjektering/engineering automasjon inkludert egenkontroll og disiplinkontroll
- Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både små oppdrag, studier og realisering av større EPCI prosjekter
- Utarbeide underlag for jobbpakker, jobbsette og lage uttestingsprosedyrer
- Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør
- Utføre endringer i Tag og Doc register i kundens systemer
- Tilbudsarbeid/Estimering av disiplinoppgaver basert på teknisk beskrivelse

Kvalifikasjoner
- Ingeniørhøgskole (Bachelor) eller Master
- Fordel med fagbrev i tillegg til ingeniørkompetansen
- 4+ års erfaring fra on- / offshore arbeid. Både nye anlegg og modifisering på anlegg i drift
- Kjennskap til NEK / IEC / NORSOK regelverk og gjerne erfaring med tekniske krav stilt av operatørselskaper på norsk sokkel
- Erfaring fra prosjekter og studier der et eller flere av følgende tema er dekket: elektrifisering land/hav, transformatorstasjoner, prosjektering av kontrollsystemer, generator kontroll panel, turbinkontrollsystem/kompressorkontrollsystem, innkjøps og tredjeparts oppfølging,

- Kunne lede og jobbe i egen disiplin og samtidig forstå og bidra i det multidisipline arbeidet som pågår samtidig
- Gode samarbeidsevner og selvstendighet
- Norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Varighet Snarest - 31.12.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no