Beskrivelse
- Intern kommunikasjon og aktiv oppdatering og bruk av TCMs intranett
- Utarbeide, forbedre og vedlikeholde webside, bildearkiv og presentasjoner
- Planlegging, gjennomføring og oppfølging av besøk på TCM
- Oppfølging og synlighet overfor lokalmiljøet, så som ordførere, bedrifter, organisasjoner og lag
- Produksjon av innhold og publisering på nettsider og sosiale medier
- Innsalg av saker til media og mediehåndtering
- Forskningsformidling
- Intern kommunikasjon
- Kommunikasjonsfaglig bistand til leder
- Medieovervåkning
- Arbeid med konferanser
- Annet løpende kommunikasjonsarbeid
- Stillingen tilhører Finans- og Administrasjonsavdelingen.
- Det viktigste å få jobben gjort og være en lagspiller, så kan vi diskutere læring og forbedring etterpå

Kvalifikasjoner
- Gode skriftlige egenskaper både på norsk og engelsk (skriftlig primærspråk hos kunden er engelsk)
- 3-8 års erfaring
- God kapaistet, kan arbeide selvstendig og være med i et lite team som arbeider fleksibelt basert på hva organisasjonen trenger til ulike tider.
- Stillingsprosent: 50-80%

Duration Snarest - 3 år
Location
Bergen, Mongstad