Stillingsbeskrivelse
- Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning
- Organisere og gjennomføre oppstartsprosess for prosjekt/oppdrag ihht. gjeldende arbeidsprosess
- Anvendelse av gjennomføringsmodell som er tilpasset prosjektets/oppdragets størrelse og egenart
- Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem
- Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av MPP
- Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører
- Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav
- Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater
- Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer
- Gjennom synlig ledelse aktivt bidra i utviklingen av en forbedringskultur i- og på tvers av egen organisasjon, i samhandling med kundene og engasjerte underleverandører/partnere.
- Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene

Kvalifikasjoner
- Relevant Bachelor- eller Masterutdanning. Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
- Teknisk utdanning, gjerne innen Elektro, Instrument, Automasjon eller Prosess, med minimum 10-års relevant arbeidserfaring
- God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter
- God forståelse for oppbygging av estimater/planer
- God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse
- Systemverktøy: MS Office, Prosjekstyringsverktøy som Safran el
- Ønskelig: Kundeverktøy tilsvarende Equinors ProCoSys, STID, SAP, ARIS
- Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
- Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
- Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon
- Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater
- Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ

Varighet 01.02.2020 - 01.02.2022
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no