News

Inside Omega

Stjørdal office expanding

On 13 June, as many as five new employees started at Omega 365’s Stjørdal office, and they all have a background from game development.

Norwegian text below / Norsk tekst under
From left: New at Omega 365 Stjørdal: Óttar Jónsson, Jonas Gabriel Kongshaug, Steffen Pedersen Engan, Sindre Bonslet Røkke, and Bjørn Erik Alstad Koen.

The new employees will work in system development and client relations. Lars Kjebekk is team leader for the Stjørdal office and is very pleased with the expansion.

“For the Stjørdal office, this means that we go from being 7 employees to 12, which in turn gives us more capacity and expertise. In addition, it’s a great advantage that many of the new employees have a local connection and we lower the average age of the team," he says smiling.

Bjørn Erik Alstad Koen is one of the new additions to the team.

"I chose to apply for a job in Omega 365 because I had gotten to know the team at the Stjørdal office through my girlfriend and they seemed to be a very nice group. What they were working on seemed very interesting and rewarding, and I had also heard a lot of good things about Omega 365 as a workplace and as a company," says Bjørn Erik Alstad Koen.

All five have a Bachelor's degree in Games and Experience Technology from Nord University and have experience from their own game start-up.

"We are former classmates and had our own gaming company for a year," says Jonas Gabriel Kongshaug. Here in Omega 365, it will be very interesting to learn about the way the network works, and get to know more about other systems and how they are built up. It is also generally cool to learn about the systems that large parts of today's society are built on," he says.

Kjebekk sees their background as exciting.

"The plan was initially to hire one person from the company, but we ended up hiring as many as five!”

The experience and knowledge in game development should come in handy in the Omega 365 system, and Óttar Jónsson sees many parallels.

"Learning new things has always been exciting, and everything we have learned so far is very interesting, especially regarding databases and SQL. I am very much looking forward to continuing with my training and learning new ways to solve problems. Game development has similarities to the tasks in Omega 365, as it always boils down to finding solutions to challenges, which I like very much.”


Stjørdalskontoret i vekst

13. juni startet hele fem nye medarbeidere ved Omega 365s kontor i Stjørdal, alle med bakgrunn fra spillutvikling.

Fra venstre: Óttar Jónsson, Jonas Gabriel Kongshaug, Steffen Pedersen Engan, Sindre Bonslet Røkke og Bjørn Erik Alstad Koen.

De nyansatte skal jobbe med systemutvikling og kundeoppfølging. Lars Kjebekk er teamleder for Stjørdal-kontoret og er svært fornøyd med utvidelsen.

– For Stjørdal-kontoret betyr det at vi øker fra 7 til 12 ansatte. Dette gir oss mer kapasitet og kompetanse. I tillegg er det en stor fordel at mange av dem har lokal tilhørighet og vi får ned alderssnittet på avdelingen, sier han.

Bjørn Erik Alstad Koen er et av de nye tilskuddene.

– Jeg valgte å søke jobb i Omega 365 fordi jeg hadde kjennskap til gjengen på Stjørdal-kontoret gjennom kjæresten min og de virket som en veldig fin gjeng. Det de jobbet med virket veldig interessant og givende, og jeg hadde også hørt veldig mye bra om Omega 365 som en arbeidsplass og som selskap, forteller Bjørn Erik Alstad Koen.

Alle fem har en bachelor i Spill og opplevelsesteknologi fra Nord Universitet og har erfaring fra sitt eget spillstartup.

– Vi er tidligere klassekamerater og hadde et eget spillfirma i et år der jeg var ledende programmerer og animatør, forteller Jonas Gabriel Kongshaug. Her i Omega 365 skal det bli veldig interessant å lære om måten nettverket fungerer, og undre på andre systemer og hvordan de er bygd opp. Det er også generelt kult å lære om noe store deler av dagens samfunn er bygd opp på, forteller han.

Kjebekk ser på bakgrunnen deres som spennende.

– Planen var i utgangspunktet å ansette en fra firmaet, men vi endte med å ansette hele fem!

Erfaringen og kunnskapen innen spillutvikling skal komme godt med i Omega 365-systemet, og Óttar Jónsson ser mange paralleller.

– Å lære nye ting har alltid vært spennende, og alt vi har lært til nå er veldig interessant, særlig om database og SQL-siden. Jeg ser veldig frem til å fortsette med opplæringstiden og lære nye måter å løse problemer på. Spillutvikling har likheter med oppgavene i Omega 365, da det alltid koker ned til å finne løsninger på utfordringer, noe jeg liker veldig godt.